Επιχειρήσεις προς Πώληση (Θάσος)

ΑΛΥΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΑΣΤΡΙΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΦΟΥΡΝΟΙ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ
ΚΑΛΟΝΕΡΟ
ΚΑΣΤΡΟ
ΚΟΙΝΥΡΑ
ΚΛΙΣΜΑ
ΚΡΗΝΗ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ
Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΠΕΥΚΑΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΟΤΟΣ
ΠΡΙΝΟΣ
ΡΑΧΩΝΙ
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       
 
 
 
 
 
 

 


Κωδικός Ιδικτησιών: Κάθε ιδιοκτησία έχει 7 κωδικούς. Το ΧΧΧ δηλώνει τοποθεσία, το 000 δηλώνει τον νούμερο και το x δηλώνει τον τύπο.
XXX 000b
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΛΥΚΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
ALK007B 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΑΣΤΡΙΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόνt
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΦΟΥΡΝΟΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΓΛΥΦΑΔΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


/ΚΑΛΥΒΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΛΟΝΕΡΟ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΣΤΡΟ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΥΝΟΙΡΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΛΙΣΜΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΡΗΝΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


ΛΙΜΕΝΑΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 LMN007B
LMN020B 
 LMN024B
LMN029B 
 LMN030B
LMN042B 
LMN050B 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΜΑΡΙΕΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΜΙΚΡΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ(ΚΑΖΑΒΙΤΙ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΝΑΓΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΕΥΚΑΡΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΟΤΑΜΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΟΤΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΡΙΝΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΡΑΧΩΝΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑ(επίσης ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ(επίσης ΧΡΥΣΗ ΑΜΟΥΔΙΑ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
SPM017B 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 SPR004B
SPR011B 
 SPR023B
SPR026B 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΩΤΗΡΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

 

Home | Μεσίτες | Σπίτια Προς Πώληση | Οικόπεδα Προς Πώληση | Ανακαινισμένες Κατοικίες Προς Πώληση | Επιχειρήσεις Προς Πώληση | Μακροπρόθεσμες Ενοικιάσεις
Διάφορα | FAQ | Ταξιδέψτε στην Θάσο | Διαμονή | Έντυπο Ζήτησης Πληροφοριών | Λίστα Email | Περισσότερα για την Θάσο | Χάρτης της Θάσου