ΚατοικίεςΠρος Πώληση (Θάσος)

ΑΛΥΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΑΜΜΟΣ
ΑΣΤΡΙΣ
ΧΡΥΣΗΑΚΤΗ
ΧΡΥΣΗΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΦΟΥΡΝΟΙ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ
ΚΑΛΟΝΕΡΟ
ΚΑΣΤΡΟ
ΚΟΙΝΥΡΑ
ΚΛΙΣΜΑ
ΚΡΗΝΗ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ
Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΠΡΙΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣΠΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΡΑΛΙΑΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΠΕΥΚΑΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΟΤΟΣ
ΠΡΙΝΟΣ
ΡΑΧΩΝΙ
ΣΚΑΛΑΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
ΣΚΑΛΑΜΑΡΙΩΝ
ΣΚΑΛΑΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΚΑΛΑΠΟΤΑΜΙΑ
ΣΚΑΛΑΠΡΙΝΟΣ
ΣΚΑΛΑΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΣΚΑΛΑΣΩΤΗΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
       
 
 
 
 
 
 

 

Κωδικός Ιδικτησιών: Κάθε ιδιοκτησία έχει 7 κωδικούς. Το ΧΧΧ δηλώνει τοποθεσία, το 000 δηλώνει τον νούμερο και το x δηλώνει τον τύπο.
XXX 000 a
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
XXX000 h
ΣΠΙΤΙΑ
XXX000 v
ΒΙΛΛΕΣ

ΑΛΥΚΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΠΑΡΑΛΙΑΑΜΜΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΑΣΤΡΙΣ

  Κάντεκλικ στις ιδιοκτησίεςπου θέλετε να δείτε
 AST001h
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΧΡΥΣΗΑΚΤΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΦΟΥΡΝΟΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΓΛΥΦΑΔΑ

  Κάντεκλικ στις ιδιοκτησίεςπου θέλετε να δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΛΥΒΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
. KLV001H
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
KAL001H
  KAL004H
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΛΟΝΕΡΟ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΣΤΡΟ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΥΝΟΙΡΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
  KNR002A
  KNR006H
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΛΙΣΜΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΡΗΝΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΛΙΜΕΝΑΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
LMN007H
LMN013H 
LMN038H 
LMN040H 
LMN053H 
LMN058H  
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
MAR001H
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΜΑΡΙΕΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
MRS001H
MRS002H
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΜΙΚΡΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΣΠΡΙΝΟΣ(ΚΑΖΑΒΙΤΙ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
MLP001V  
MKP008H
 
 MKP013H
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΝΑΓΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 PNG001H
  PNG003H
PNG008H  
PNG009H  
  PNG018H
PNG023H
PNG026H
PNG027H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΡΑΛΙΑΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΕΥΚΑΡΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΟΤΑΜΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
PTM001H  
PTM005H
PTM009H  
PTM010H  
PTM012H  
PTM014H  
           

TOP/ΠΑΝΩ


ΠΟΤΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 Δενυπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΡΙΝΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 PRN003H
  PRN005H
PRN013H  
PRN015H  
PRN017H  
PRN018H  
PRN029H  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΡΑΧΩΝΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 
RCH002H  
RCH005H  
RCH007H  
  RCH008H
RCH011H  
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΆΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
AGG001H
AGG002H  
AGG007H  
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑΚΑΛΛΙΡΑΧΗ Σ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 SKR001H
SKR004H  
SKR009H  
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑΜΑΡΙΩΝ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
SMR002H  
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑΠΑΝΑΓΙΑ(επίσης ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 SPG009H
 SPG023H
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑΠΟΤΑΜΙΑ(επίσης ΧΡΥΣΗ ΑΜΟΥΔΙΑ)

  Κάντεκλικ στις ιδιοκτησίεςπου θέλετε να δείτε
SPM011H  
  SPM014V
SPM017B
SPM021H
SPM030H  
SPM031H  
SPM032H  
SPM033H  
SPM034H  
SPM035H  
   
           

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑΠΡΙΝΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
  Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑΡΑΧΩΝΙΟ Υ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
SRC001H
SRC002H
SRC005H
  SRC012H
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑΣΩΤΗΡΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
SSR004H
SSR008H  
SSR010H  
SSR013H
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΩΤΗΡΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 STR001H
 STR003H
 STR004H
 STR005H
 
 

ΠΑΝΩ


ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετενα δείτε
 THG001H
 THG002H
 THG003H
 THG004H
 THG005H
 THG006H
 THG007H
         

ΠΑΝΩ

Home | Μεσίτες | ΣπίτιαΠρος Πώληση | Οικόπεδα Προς Πώληση | ΑνακαινισμένεςΚατοικίες Προς Πώληση | Επιχειρήσεις Προς Πώληση | ΜακροπρόθεσμεςΕνοικιάσεις
Διάφορα | FAQ | Ταξιδέψτεστην Θάσο | Διαμονή | ΈντυποΖήτησης Πληροφοριών | Λίστα Email | Περισσότεραγια την Θάσο | Χάρτης της Θάσου