Γη Προς Πώληση (Θάσος)

ΑΛΥΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΑΣΤΡΙΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΦΟΥΡΝΟΙ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ
ΚΑΛΟΝΕΡΟ
ΚΑΣΤΡΟ
ΚΟΙΝΥΡΑ
ΚΛΙΣΜΑ
ΚΡΗΝΗ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ
Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΠΕΥΚΑΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΟΤΟΣ
ΠΡΙΝΟΣ
ΡΑΧΩΝΙ
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       
 
 
 
 
 
 

 

Κωδικός Ιδικτησιών: Κάθε ιδιοκτησία έχει 7 κωδικούς. Το ΧΧΧ δηλώνει τοποθεσία, το 000 δηλώνει τον νούμερο και το x δηλώνει τον τύπο.
XXX000l
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΑΛΥΚΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 ALK002L
 ALK004L
 ALK005L
 ALK006L
 
 

ΠΑΝΩ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΑΣΤΡΙΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 AST003L
 AST004L
 AST006L
 AST007L
 
 

ΠΑΝΩ


ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


ΦΟΥΡΝΟΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΓΛΥΦΑΔΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 GLF001L
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΛΥΒΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 KAL003l
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΛΟΝΕΡΟ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΑΣΤΡΟ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΥΝΟΙΡΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΛΙΣΜΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΚΡΗΝΗ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 LMR005L
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΛΙΜΕΝΑΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
LMN017L
LMN027L 
LMN032L 
LMN033L 
LMN034L 
 LMN037L
 LMN041L
 LMN043L
 LMN044L
 
 LMN046L
 LMN051L
 LMN052L
 LMN055L
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
MAR002L
MAR003L
MAR004L
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΜΑΡΙΕΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

/ΠΑΝΩ


ΜΙΚΡΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ(ΚΑΖΑΒΙΤΙ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 MKP002L
 MKP003L
MKP006L 
 MKP009L
MKP010L
MKP011L
MKP012L
MKP014L
MKP015L
     

ΠΑΝΩ


ΠΑΝΑΓΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
PNG014l 
PNG022l
PNG025l
PNG028l
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΕΥΚΑΡΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 Δεν υπάρχει προς τον παρόν
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΟΤΑΜΙΑ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 PTM003L
 PTM011L
 PTM013L
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΟΤΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 PTS001L
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΠΡΙΝΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 PRN001L
PRN002L 
 PRN011L
PRN009L 
PRN016L 
PRN019L 
 PRN020L 
PRN021L 
 PRN022L
PRN024L 
PRN025L 
PRN026L 
 PRN027L 
PRN028L 
 PRN030L
PRN031L 
PRN032L 
PRN033L 
 PRN034L 
 PRN035L 
       

TOP/ΠΑΝΩ


ΡΑΧΩΝΙ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 RCH006L
 RCH013L
 RCH014L
 
 
 

ΠΑΝΩ

ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 AGG004L
 AGG005L
 AGG006L
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 SKR002L
 SKR003L
 SKR005L
SKR008L
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
SMR001L
SMR003L
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑ(επίσης ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 
SPG008L
SPG014L
 SPG015L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ(επίσης ΧΡΥΣΗ ΑΜΟΥΔΙΑ)

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 SPM009L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
SPR002L
SPR006L
SPR013L 
 SPR014L
 SPR015L
SPR016L 
SPR019L
SPR022L
SPR025L
SPR027L
   
           

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 SRC006L
 SRC009L
 
 SRC013L
 SRC014L
 SRC015L
           

ΠΑΝΩ


ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
SSR001L
SSR002L
SSR003L
SSR006L
SSR011L
SSR012L
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΣΩΤΗΡΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
STR002L
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ


ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 THG008L
 
 
 
 
 

ΠΑΝΩ

 

Home | Μεσίτες | Σπίτια Προς Πώληση | Οικόπεδα Προς Πώληση | Ανακαινισμένες Κατοικίες Προς Πώληση | Επιχειρήσεις Προς Πώληση | Μακροπρόθεσμες Ενοικιάσεις
Διάφορα | FAQ | Ταξιδέψτε στην Θάσο | Διαμονή | Έντυπο Ζήτησης Πληροφοριών | Λίστα Email | Περισσότερα για την Θάσο | Χάρτης της Θάσου